kuyumculuk kuyumculuk kuyumculuk kuyumculuk
Akuamarin (Aquamarine)
Sertlik derecesi: 6
Özgül ağırlığı: 2,57
Latince “deniz suyu” anlamına gelen akuamarin, taşa dönüşmüş deniz suyunu andırır. Halk arasında “sakin taş” olarak bilinse de aslında cesaret taşıdır. Deniz ve açık gök mavisi renginde, saydam veya yarı saydam bir taştır. Taşa rengini veren, içinde eser miktarda bulunan demirdir. Uçuk renkli olanların renklerinin koyulaşması için bazen ısıtılması gerekir. Akuamarin büyük ve temiz kristal parçaları halinde çıkarılır. Şeffaflık derecesi, içinin temizliği ve renginin koyuluk derecesi değerini artırır. Brezilya, Hindistan, Nijerya, Pakistan ve Rusya’da çıkar. Akuamarinin tarihte ilk kez 3. yüzyılda kullanıldığı bilinmektedir. Antik Yunan’da geçen bir efsaneye göre; akuamarin ilk kez deniz kızlarına ait bir hazine sandığının içinden çıkarak dünyaya gelmiştir.
kuyumculuk kuyumculuk kuyumculuk kuyumculuk
Aragonit (Aragonite)
Sertlik derecesi: 3,5 - 4
Özgül ağırlığı: 2,947
Aragonit, kalsiyum karbonat alaşımından oluşur ve bu taşın, yaklaşık 2.7 milyar yaşında olduğu sanılmaktadır. En eskileri genellikle İspanya’nın Aragon kentinden çıkarılır. Renksiz, beyaz, sarımsı, gri, yeşil, mavimsi yeşil, mavi, kırmızı, kahverengi renklerini taşır. Görünümü şeffaf ve yarı şeffaftır. Brezilya, Fransa, Sicilya, İngiltere, Meksika, Namibya, ABD, Avusturya, aragonitin çıktığı başlıca ülkelerdir. Ülkemizde Toros Dağları’nda bulunan aragonit, 30 milyonluk yaşıyla nispeten gençtir.
Florit Fluorite Florit Fluorite Florit Fluorite Florit Fluorite
Florit (Fluorite)
Sertlik derecesi: 4
Özgül ağırlığı: 3,180
Adını bünyesinde barındırdığı florinden alan florit, eşit ölçülü kristal bir yapıdadır. İngiltere, Almanya ve ABD’de bulunur. Kübik ya da sekiz yüzlü olanları ekonomik değere sahiptir. Işığa tutulduğunda mor rengini alarak parlaması en belirgin özelliğidir. Mavi, yeşil, sarı, renksiz, kırmızıya yakın portakal, kahverengi, pembe, beyaz, siyah çeşitleri bulunur. Ülkemizde; Yozgat, Elazığ, Kırşehir, Adana, Eskişehir, Kütahya’da çoğu küçük rezervli olmak üzere florit yatakları vardır.
Krizopras Chrysoprase Krizopras Chrysoprase Krizopras Chrysoprase Krizopras Chrysoprase
Krizopras (Chrysoprase)
Sertlik derecesi: 3,5 - 4
Özgül ağırlığı: 2,947
Elma yeşili ile koyu yeşil arasında farklı renkleri görülür. Renk benzerliğinden ötürü en çok heliotrop ile karıştırılır. Krizoprası değerli kılan desen ve tabakalarından çok, sahip olduğu renktir. Antik çağda “Venüs’ün taşı” olarak görülen krizopras, “zafer taşı” olarak da bilinir. Queensland, Batı Avustralya, Almanya, Polonya, Rusya, Arizona, Kaliforniya ve Brezilya krizopras yataklarıyla doludur.
Lapis Lazuli Lapis Lazuli Lapis Lazuli Lapis Lazuli
Lapis Lazuli (Lapis Lazuli)
Sertlik derecesi: 3,5 - 4
Özgül ağırlığı: 2,947
Lapis lazuli adı, “Mavinin taşı, gökyüzü taşı” anlamına gelir. Koyu mavi, yarı şeffaf ve opaktır. Eski Mısır'da firavunlar tarafından çok sevilmiş, Asur ve Babil uygarlıklarında mühür olarak kullanılmıştır. Lapis lazuli mineral değil, kayadır. En seçkin rengi, pirinç sarısı pirit zerrecikleriyle hafifçe kaplanmış koyu mavidir. Kalsit veya pirit oranı fazla olan türleri, daha az değerlidir. Lapis lazuli, tarih boyunca mücevher, oyma, mozaik, vazo ve boncuk yapımında kullanılmıştır. Ülkemizde, Göreme’deki Tokalı Kilise lapis mavisi ile tanınmıştır. En saf ve kaliteli lapis lazuli; Afganistan, Bedahşan'da beyaz mermer içinde damarlar ve mercekler halinde çıkarılmaktadır.
Malahit - Malachite Malahit - Malachite Malahit - Malachite Malahit - Malachite
Malahit (Malachite)
Sertlik derecesi: 6
Özgül ağırlığı: 2,57
“Bakır taşı, tavus kuşu taşı” olarak da bilinen malahit, bakır sülfürleri ve özellikle kalkopirit yataklarının üst kısımlarında bulunur. Sibirya, Macaristan, Cornwall, Almanya, Kuzey ve Güney Amerika, Güney Avustralya, Güneybatı Afrika ve Anadolu'da çıkan bir taştır. Görünümü böbreği andırır, kolay kırılır. Işıltılı yeşil veya siyahımsı koyu yeşildir; yüzeyinde kıvrımlı tonlamalar görülür. Malahit tuzlu sudan zarar görür.
Opal Taşı Opal Taşı Opal Taşı Opal Taşı
Opal (Opal)
Sertlik derecesi: 3,5 - 4
Özgül ağırlığı: 2,947
Eski çağlarda; etkisinden ötürü “panzehir taşı”, renklerinden ötürü de “gökkuşağı taşı” olarak bilinir. Yeraltındaki sıcak suların kayalar arasındaki boşluklarda çökelmesi sonucunda oluşur. Kendi renksiz olsa da içine karışan materyaller, farklı renklere kavuşmasını sağlar. Görünümü yağsı veya camsıdır. Yumru, kabuk veya tel şeklindeki opalin içinde yüzde 30 oranında su bulunur. En tanınmışı asil opaldir. Alevli opal, pullu opal, şark opali gibi çeşitleri vardır. En güzel türleri Macaristan ve Meksika'da çıkar. Avuç içi ısısı taşın rengini değiştirir. Gözenekli olması nedeniyle ter, su, sabun, yağ gibi maddelerden etkilendikçe renk değişimini sürdürür.
Selestin - Celestine Selestin - Celestine Selestin - Celestine Selestin - Celestine
Selestin (Celestine)
Sertlik derecesi: 4
Özgül ağırlığı: 3,180
Kolay kırılır bir yapıya sahip olan selestin, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Kırılımı düzensiz, aşağı yukarı sedef eğrisi şeklindedir. Yunancada “gökyüzü” anlamına gelen “coelestis” sözcüğünden türetilmiştir. Renkleri soluk mavi, beyaz, kırmızımsı, grimsi, kahverengimsi ve yeşilimsidir. “Cennet taşı, ilahi taş, meleksi taş” isimleriyle de bilinir. Başta ABD ve Meksika olmak üzere İspanya, İran ve Kanada’dan çıkartılır. Selestinin Türkiye’de çıkartıldığı yer ise Sivas’tır.
Serpantin Serpentine Serpantin Serpentine Serpantin Serpentine Serpantin Serpentine
Serpantin (Serpentine)
Sertlik derecesi: 3,5 - 4
Özgül ağırlığı: 2,947
Rengi ve billur yapısı farklı birçok serpantin türü vardır. Doğada çok fazla bulunur. Şekilsiz, tanecikli ve iri yapılıdır. Yeşil, kırmızı, kahverengimsi kırmızı, kahverengimsi sarı, beyaz, gri, koyu gri, siyah ve alacalı renkleri bulunur. Kökeni Latincede “serpent” yani, yılandan gelmektedir. Rengi, benekli veya çizgili deseni, kayganlığı gerçekten yılan derisini andırır. Türkiye’de de “yılan taşı” olarak bilinir. Lifli yapılı olanı, özellikle chrysotile ve asbest karışımlıdır. Asbest kanserojen bir madde olduğundan bu türünden kesinlikle uzak durulması gerekmektedir. Genellikle ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çokça bulunmaktadır.
Sitrin - Citrin Sitrin - Citrin Sitrin - Citrin Sitrin - Citrin
Sitrin (Citrin)
Sertlik derecesi: 3,5 - 4
Özgül ağırlığı: 2,947
Kristal kuvars taşının alt türü olan sitrin, limon ve portakal renkleri arasındadır. Adı, “turunçgiller, limon” anlamına gelen Yunanca “citron” sözcüğünden türemiştir. Antik dönemde olumsuz düşüncelere ve yılan zehrine karşı koruyucu olduğuna inanılmıştır. Ticaretle uğraşan kişiler, bereket getirdiğine inandıklarından sitrini kasalarında tutmuştur. Bu nedenle sitrin “tüccar taşı” olarak da bilinmektedir. Kırmızımsı ve kahverengimsi olan çeşitleri de vardır. Doğal sitrinin en önemli üreticisi Brezilya'dır. Renginden ötürü çok daha değerli bir taş olan topaz ile karıştırıldığı olur.
Topaz Taşı Topaz Taşı Topaz Taşı Topaz Taşı
Topaz (Topaz)
Sertlik derecesi: 6
Özgül ağırlığı: 2,57
Topazın diğer adı “sarı yakut, aşk taşı”dır. En çok tercih edilen mavi topazın bereket taşı olduğuna ve kullanana bolluk getirdiğine inanılır. Granit ve pegmatit kristalleri içinde bulunan topaz, göz alıcı renkte ve güzelliktedir. Sarı, kırmızı, pembe, mavi veya kahverenginin çeşitli tonlarını taşır. Rengi kararsızdır, güneş ışığında değişebilir. İlk kez bir kuyumcu, 1750'lerde Brezilya topazının hafifçe ısıtıldığında pembeleştiğini keşfetmiştir. Keşfin ardından bu metot tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Bu nedenle yanık topaza çoğu yerde “Brezilya yakutu” da denir. Limon topazının en çok çıktığı yer Brezilya'nın Ouro Preto bölgesidir. Sibirya, Sri Lanka, Nijerya, Rusya, ABD, Almanya, Çin ve Pakistan topraklarında topaz çoktur.
Turmalin - Tourmaline Turmalin - Tourmaline Turmalin - Tourmaline Turmalin - Tourmaline
Turmalin (Tourmaline)
Sertlik derecesi: 3,5 - 4
Özgül ağırlığı: 2,947
Turmalin, pozitif ve negatif kutuplara sahip, elektriksel özellikleriyle farklı bir taştır. Kristalleri siyah, kahverengi, kırmızı, pembe, mavi, yeşil veya sarıdır. 1880’de, sıkıştırıldığı veya ısıtıldığı zaman değişik yükte elektrik yükleri saldığı fark edilince bu taşa “elektrik taşı” denilmiştir. Üzerinde hem anot hem de katot etkilerini taşır; gözle görülmeyen kızıl ötesi ışık yayar. En fazla Brezilya, Madagaskar ve Elba Adaları’nda, Myanmar, Sri Lanka, Ural Dağları ve ABD'de bulunur.
Zultanit - Zultanite Zultanit - Zultanite Zultanit - Zultanite Zultanit - Zultanite
Zultanit (Zultanite)
Sertlik derecesi: 6,5 - 7
Özgül ağırlığı: 3,180
Zultanitin mineral adı “diaspore”dir ve Yunancada “saçmak, dağıtmak” anlamına gelmektedir. Diaspore minerali ilk kez 1801’de Ural Dağları’nda bulunmuştur. “Berrak diaspore” ise ilk kez Türkiye’de keşfedilmiştir. Muğla’nın Milas ilçesindeki zultanit yatağı dünyada tektir. Berrak diaspore tüm dünyada “Türk lokumu” adıyla tanınmaktadır. Türkiye’de bulunan zultanit iyi kalite pırlanta ile aynı değerdedir. Zultanitin en dikkat çekici özelliği renk değişiklikleridir. Gün ışığında kivi rengindeyken mum ışığında ahududu pembemsi ile mora dönüşür. Haki yeşili, ada çayı yeşili, konyak pembesi, pembemsi şampanya, kanarya sarısı, parlak şampanya ve kızıl renkli olarak farklı ışık kaynakları altında da görülür. Yüzde 100 doğal bir taş olduğundan kalite geliştirme işlemi uygulanmasına gerek duyulmaz.
Safir Sapphire Safir Sapphire Safir Sapphire Safir Sapphire
Safir (Sapphire)
Sertlik derecesi: 9
Özgül ağırlığı: 2,947
Gökyakut olarak ta bilinen ve dünyanın en değerli taşlarından biri olan safir sert, ısıya dayanıklı ve genellikle gözalıcı mavi renktedir. Fakat en kıymetlisi berrak ve derin mavi olanıdır. Korindon grubundandır ve kırmızı hariç ( kırmızı olanı Yakut’tur.) diğer renklerde de olabilir. (renksiz, gri, kahverengi, yeşil, pembe, sarı, turuncu) Safir bayan erkek herkesin çok değer verdiği bir taştır. Safir kişilere güven veren etkisini yayar ve özgürlük hissi verir. Safir taşının iyileştirici özelliği bulunmaktadır. Sakinleştirici etkisi vardır. Bayanların genelde takı olarak kullanmayı tercih ettiği Safirin aşkta sadakati sağladığı bilinir. Renginin verdiği harika enerjiyle pozitif bir zindelik verir. safirDünya’ nın en pahalı taşlarından biri olduğu için çok fazla ilgi görür.Rengi ve parıltısı göz alıcıdır. Boğa, yengeç ve yay burcunun taşı olma özelliğindedir. Dünyadaki en değerli ve ünlü olan safirler Hindistan’ dan çıkmışlardır. Dünyadaki en büyük safir 563 karat büyüklüğünde olan Hindistan yıldızıdır.
Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald
Zümrüt (Emerald)
Sertlik derecesi: 8
Özgül ağırlığı: 2,947
Beril madeninin bir türü olan Zümrüt kusursuz bir taştır. Diğer kıymetli taşlara nazaran daha yumuşak huyludur. Diğer taşlar gibi çok fazla parlamaz. Rengi göz alıcıdır ve çok etkileyici bir taştır. Yeşil ve saydam olan bu değerli taş çok değerli mücevherdir. Işığı kırma ve yayma gücü çok yüksek olmayan zümrüt, diğer değerli taşlara oranla fazla parlamaz. İngiltere kraliyet mücevherleri de dahil, en kaliteli zümrütler Kolombiya’dan ihraç edilmektedir. Zümrütler damarlar içinde kalsit ve pirit ile beraber oluşmuştur. Saf zümrütler çok nadir bulunmaktadır. Zümrüt kristalleri genellikle başka mineraller ve küçük lekeler içerir. Zümrütte aynı elmas gibi birçok kesim çeşidine sahiptir. Zümrüt’ün bakımı da önemlidir.Belirli aralıklarla rengini geri kazanması ve pürüzsüz yüzeyini geri kazanması için yağlanması gerekmektedir. Çatlak ve kırık olmayanlara çok ender rastlanıldığı için çok fazla değerlidir.
Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald
Aleksandrit (Alexandrite)
Sertlik derecesi: ?
Özgül ağırlığı: ?
Aleksandrit, güneş ışığında mavi-yeşil, mum ışığı gibi doğal olmayan ışıklarda kırmızı-mor renklerine bürünerek renk geçişleri gösteren bir taştır. Renk geçişleri daha keskin olan ve kahverengimsi renk göstermeyen aleksandritler daha kıymetlidir. Dünya üzerinde renk geçişleri olan nadir değerli taş türlerindendir. Zümrüt gibi beril grubuna aittir. Aleksandrit ilk olarak 1830 yılında Rusya’da yer alan Ural Dağları’nda bulunmuş ve bu doğal taşların en değerlisi Rus Çarı Aleksandra’ya hediye olarak sunulmuştur. Bu sebeple bu değerli taş onun ismi ile anılmaktadır. Ural dağlarındaki bu yatak kısa bir süre işletildikten sonra kapatıldığından buradan elde edilen Aleksandritler çok nadir ve çok değerlidir. Günümüzde Sri Lanka Zimbabwe ve Brezilya’da da çıkarılmaktadır ancak Rus kökenli olanlar en kıymetli olanlarıdır.
Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald
Akik / Agat (Achat)
Sertlik derecesi: 7
Özgül ağırlığı: 2,57 – 2,64
Akik doğada çok farklı renklerde bulunan, oldukça fazla çeşitliliğe sahip bir taştır. Agat diğer adıyla akik olarak bilinen taşlar, kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi ve yeşil karışımı renklerdedir. Akik, ‘Yemen Taşı’, ‘Ölümsüz Taş’ isimleriyle anılmaktadır. Akik taşı, ilk çağlardan buyana, süs eşyası, mücevher ve dekoratif olarak olumsuz enerjilere karşı koruyucu etmen olarak kullanılır. Akik serttir ve renkli kısımları ışığı geçirgen saydan yada yarı saydam bir yapıya sahiptir. İsmini Sicilya’da bulunan Achates Nehri’nden almıştır.
Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald
Amazonit (Amazonite)
Sertlik derecesi: 6 - 6,5
Özgül ağırlığı: 2,56 - 2,57
Amazonit taşı, adını amazon nehrinden alır. Şekil ve yapısı itibariyle Amazon nehrine benzer. Çok değerli bir taş olmamakla birlikte, mücevher yapımında veya dekoratif maçlı oymacılıkta yaygın olarak kullanılır. Çok duyarlı bir taştır. Sıcaktan çabuk etkilenir ve fazla dokunulursa solgunlaşır. Benzetme nedeniyle özellikle zümrüt veya yeşim diye piyasaya sürülür. Bazı turkuvaz formlarınada benzemektedir. Boncuklu kolyelerde çoğunlukla yuvarlatışmış biçimiyle kullanılır.
Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald
Ametrin (Ametrine)
Sertlik derecesi: 7
Özgül ağırlığı: 2.62 - 2.65
Ametist ile sarımsı Sitrin taşının karışımından oluşmuş bir taştır. Ametrin taşı doğada genellikle mor ve mor renkten pembe renge dönük bir renge sahiptir. Ametrin taşı ametist taşının pembe kuvarsa benzeyen açık pembe ve mor karışımı renge sahip taştır. Bu taş ametist taşının yapısına sahiptir ve aynı yeden çıkarılır. İnsan üzerindeki etkileride ametist taşıyla aynıdır.
Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald
Aventurin (Aventurine)
Sertlik derecesi: 7
Özgül ağırlığı: 2,65
Kuvarsın yeşil, turuncu ve mavi tonlarında bulunan bir türüdür. Genel olarak yeşil tonlarında bulunur ve bu nedenle aventurin denildiğinde akla il olarak yeşil aventurin gelir. Ancak mavi mavi ve turuncu tonları da bulunmaktadır. Metalik parıltılar saçan ve tanecikli bir yapıya sahip, açık yeşil bir kuvars türü olan aventurin aynı zamanda yıldız taşı da denmektedir. Mikro kristal yapıya sahip, pullu bir görüntü veren parlak beyaz hematit yada mika içeren bir taştır. Kristal taşı köşelidir.
Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald
Aytaşı (Moonstone)
Sertlik derecesi: 6 – 6,5
Özgül ağırlığı: 2,56 - 2,80
İlk medeniyetlerden buyana değerli taş olarak görülen ve mücevher yapılan ay taşı, özellikle Romalılar tarafından etkin bir şekilde kullanılmıştır. Ay taşı genellikle yarı şeffaf halde beyaz, turuncu, mavi renkler içerir. Gökkuşağı (rainbow) olarak ta anılan türü ışığa tutulduğunda mavi ışıltılar saçar. Belli ısınma seviyesinden sonra cam yapımında kullanılır. Ayla ilişkisi olduğuna, aydan yansıyan ışığın, aytaşının ışığı olduğuna inanılmıştır. Eski zamanlarda yolculuklarda koruma sağladığına, üzerinde bulunduranları görünmez yapacağına inanılmıştır.
Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald Zümürt - Emerald
Azurit (Azurite)
Sertlik derecesi: 3,5 - 4
Özgül ağırlığı: 3,8 - 2,80
Bir çeşit bakır cevheridir. Kristal yapısı birbirine dik ama farklı uzunlukta olan eksenlerden oluşur. Çoğunlukla malahitle birlikte bakır yataklarında bulunur. Yoğun küme , küçük kristaller ya da küme topları biçiminde farklı yapıdan oluşabilir.

Mineral Taşlar